Technika w praktyce. Zajęcia żywieniowe

Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum

Autorzy: Katarzyna Wilczek, Ewa Uljasz

Materiały edukacyjne „Zajęcia żywieniowe” z serii „Technika w praktyce” systematyzują wiedzę z zakresu technologii żywienia i żywności.

  • Zapoznają ucznia z fazami działalności technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem preorientacji zawodowej.
  • Przedstawiają różne zawody, które można uprawiać w ramach przedstawianych procesów technologicznych.
  • Wyrabiają w uczniu prawidłowe nawyki żywieniowe poprzez zapoznanie go z zasadami racjonalnego żywienia, różnymi typami diet, a także informacjami dotyczącymi zdrowej i bezpiecznej żywności.
  • Rozwijają umiejętności praktyczne dzięki przedstawieniu licznych przepisów na proste i łatwe do wykonania dania.