Teen Explorer New

Teen Explorer New

Książka nauczyciela do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Nauczycielom korzystającym z „Teen Explorer New” gwarantujemy wsparcie w postaci Książki Nauczyciela, która:

  • zawiera w sobie zarówno podręcznik, jak i zeszyt ćwiczeń, z nadpisanymi odpowiedziami,
  • wszystkie niezbędne nagrania dostępne są pod kodami QR i na stronie dlanauczyciela.pl
  • zawiera ramki z dodatkowymi informacjami, które nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć, jako ciekawostki.

Zobacz także