Teen Explorer New

Teen Explorer New

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 837/5/2021/z1
Autorzy: Angela Bandis, Diana Shotton, Katrina Gormley, Katarzyna Kłopska

Nowa edycja 2021-2023

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Nowa wersja podręcznika została dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej i uwzględnia potrzeby uczniów i nauczycieli. Znajdziesz w nim:

  • 5 stron sekcji Starter, która pomaga wyrównać poziomy po klasie VII i płynnie przejść do kolejnego etapu edukacyjnego,
  • materiały National Geographic, dzięki którym uczniowie poznają różnice w kulturze polskiej i innych krajów,
  • cenioną przez nauczycieli sekcję Writing Guide wbudowaną w lekcję ćwiczącą umiejętność pisania, co sprawia, że lekcja jest uporządkowana, ponieważ jej najważniejsze elementy znajdują się w jednym miejscu,
  • ćwiczenia gramatyczne wraz z objaśnieniami teorii gramatyki w języku polskim,
  • sekcję Grammar Guide zamieszczoną na końcu podręcznika pogłębiającą znajomość zasad gramatycznych. Sekcja oferuje dodatkowe ćwiczenia gramatyczne,
  • ramki ze wskazówkami dotyczącymi wykonania zadania i technik egzaminacyjnych, które gwarantują skuteczne przygotowanie do egzaminu,
  • przejrzystą szatę graficzną, która ułatwia prowadzenie zajęć,
  • gry i zabawy planszowe,
  • Explorers’ Club: opcjonalne lekcje poświęcone kulturze krajów anglojęzycznych. Zawierają projekty interaktywne dla młodzieży, oparte na blogu wideo.

Zobacz także