Teen Explorer New

Teen Explorer New

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 837/4/2020/z1
Autorzy: Angela Bandis, Diana Shotton, Katrina Gormel

Nowa wersja podręcznika została dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej i uwzględnia potrzeby uczniów i nauczycieli. Znajdziesz w nim:

  • elementy spajające serię z „Junior Explorer”, co daje poczucie kontynuacji i porządku;
  • 5 stron sekcji Starter, która pomaga wyrównać poziomy po klasie VI i płynnie przejść do kolejnego etapu edukacyjnego;
  • materiały National Geographic, dzięki którym uczniowie poznają różnice w kulturze polskiej i innych krajów;
  • ceniona przez nauczycieli sekcja Writing guide wbudowana w lekcję ćwiczącą umiejętność pisania, co sprawia, że lekcja jest uporządkowana, ponieważ jej najważniejsze elementy znajdują się w jednym miejscu;
  • ćwiczenia gramatyczne z odniesieniami do teorii gramatyki w języku polskim w sekcji Grammar Guide, dzięki czemu uczeń może jeszcze dokładniej zgłębić tajniki gramatyki;
  • ramki ze wskazówkami dotyczącymi wykonania zadania i technik egzaminacyjnych, które gwarantują skuteczne przygotowanie do egzaminu;
  • Przejrzysta szata graficzna, która ułatwia prowadzenie zajęć.

Zobacz także