Teen Explorer New

Teen Explorer New

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Angela Bandis, Diana Shotton, Phillip McElmuray, Robert Górniak, Katarzyna Kłopska

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja skorelowana 1:1

z podręcznikiem. Znajdziesz w nim:

  • ponad 80 stron ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających zapewniających skuteczne nauczanie,
  • ponad 40 stron dodatkowych ćwiczeń egzaminacyjnych, w tym sekcję Exam Booster gwarantującą osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Sekcja zawiera prezentację wszystkich typów zadań egzaminacyjnych z Informatora CKE oraz wyjaśnia, jak je wykonać, krok po kroku,
  • ćwiczenia nawiązujące do kultury, tradycji i przyrody Polski jak również wielu innych krajów,
  • intrygujące, barwne materiały dodatkowe, w tym lekcje z nagraniami wideo.

Zobacz także