Teen Explorer

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 837/4/2017
Autorzy: Angela Bandis, Diana Shotton
Seria: Teen Explorer

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim dodatkowo:

  • Sekcja Starter, która pomaga wyrównać poziomy po klasie VI i płynnie przejść do kolejnego etapu edukacyjnego
  • Teoria gramatyki w języku polskim w sekcji Grammar Guide na końcu podręcznika  po polsku  z zasadami gramatycznymi i dodatkowymi ćwiczeniami pozwala lepiej zrozumieć gramatykę.
  • Ramki ze wskazówkami dotyczącymi wykonania zadania i technik egzaminacyjnych gwarantują skuteczne przygotowanie do egzaminu.
  • Bank form pisemnych wspomaga umiejętne tworzenie wypowiedzi pisemnych.
  • Explorers Club – opcjonalna lekcja poświęcona kulturze krajów anglojęzycznych, kontynuowana  jako projekt interaktywny z blogiem wideo dla młodzieży. 

Zobacz także