Teen Explorer

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Phillip McElmuray

Zeszyt Ćwiczeń to pełnowartościowa publikacja, ściśle skorelowana z podręcznikiem. Zawiera dodatkowo:

  • Ponad 60 stron ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających zapewnia skuteczne nauczanie.
  • Sekcja Exam Booster gwarantuje osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Prezentuje wszystkie typy zadań egzaminacyjnych z Informatora CKE oraz wyjaśnia, jak je wykonać, krok po kroku.
  • Ćwiczenia nawiązujące do kultury i tradycji Polski.
  • Odpowiada podręcznikowi 1:1.
  • Intrygujące, barwne materiały dodatkowe, w tym lekcje z nagraniami wideo.