Dokumentacja terapeuty w programach multimedialnych marki eduSensus

W trakcie pracy z uczniem, także zdalnej, korzystam z programów multimedialnych Nowej Ery, fot. stockfour/ Shutterstock

W trakcie pracy z uczniem, także zdalnej, korzystam z programów multimedialnych Nowej Ery. Dzięki raportom czy materiałom dodatkowym zamieszczonym w programach mogę na bieżąco odnotowywać postępy dziecka.

Programy „Wspomaganie rozwoju PRO”, „Śmiało do szkoły” czy „MatŚwiat” automatycznie generują na bieżąco raport postępów. Mogę więc w każdej chwili wydrukować raport i dołączyć go do dokumentacji.

W raporcie ujęte są także moje notatki sporządzone w trakcie pracy z uczniem,

mam możliwość odsłuchania nagrań ucznia podczas pracy z ćwiczeniem.

Tu mam zapis diagnozy wstępnej, postępy ucznia i test końcowy:

W „Mocy emocji” mogę zrobić screen z raportu dotyczącego wykonania ćwiczeń w danej lekcji jako dowód tego, co osiągnęło dziecko danego dnia.

Programy te zawierają także kwestionariusze do wypełniania ręcznego, które uzupełniam w miarę potrzeb.

 

W kolejnych części naszego cyklu na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach zdalnych

Dokumentowanie pracy zdalnej – propozycje rozwiązań w pracy pedagoga specjalnego

 

Opracowała:

Monika Dąbkowska nauczyciel terapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, doradca metodyczny kształcenia specjalnego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach