Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – obowiązki dyrektorów

Zapraszamy na webinarium poświęcone obowiązkowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do czego zobowiązany jest dyrektor placówki i jak przebiega organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jaki sposób dyrektor odpowiada za realizację tego obowiązku i jak prawidłowo przeprowadzić dokumentację z tych działań? Odpowiedzi na te i inne pytania, a także praktyczne informacje z zakresu podstawowych procedur i poszczególnych form pomocy poznasz podczas naszego webinarium.

Zapraszamy do udziału dyrektorów placówek oświatowych, odpowiedzialnych za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program:

  • Podstawowe regulacje prawne
  • Istota ppp
  • Potrzeby rozwojowe uczniów
  • Rola dyrektora w organizacji ppp
  • Poszczególne formy pomocy i ich znaczenie
  • Zadania i odpowiedzialność dyrektora w zakresie ppp
  • Rola dyrektora w wyznaczaniu realizatorów poszczególnych form pp
  • Podstawowe procedury ppp
  • Nadzór dyrektora nad dokumentowaniem działań z zakresu ppp

Jan Lewandowski
Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczycieli, etyki zawodowej i oligofrenopedagogiki. Kierownik Filii DODN w Legnicy. Nauczycielem dyplomowany, Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli od roku 2000, Krajowy ekspert ORE ds. kontroli zarządczej w placówkach oświatowych. Doświadczony edukator i nauczyciel akademicki, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autor wielu programów edukacyjnych dla dyrektorów i nauczycieli. Współautor wielu projektów edukacyjnych. Autor ponad 180 publikacji kierowanych zarówno do kadry kierowniczej oświaty, jak i nauczycieli. Wieloletni kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą. Były Kurator Oświaty i wieloletni pracownik administracji oświatowej oraz doświadczony dyrektor. Pisze rozprawę doktorską z zakresu zarządzania publiczną placówką oświatową.

 

Obejrzyj webinarium: