Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – obowiązki nauczycieli

Nauczycielu, czy wiesz, jakie stoją przez Tobą zadania w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Na podstawie rozporządzenia MEN z 2017 r. zwiększa się m.in. rola nauczyciela w pierwszej diagnozie trudności uczniów, ich potencjału i zdolności.
Dowiedz się więcej podczas webinarium – „Uwarunkowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obowiązki nauczycieli”. Uczestnicy webinarium otrzymają certyfikaty potwierdzające udział.

Zapraszamy do obejrzenia szczególnie nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych, odpowiedzialnych za realizację obowiązków pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Odpowiemy m.in. na pytania: Jaka jest rola nauczyciela w udzielaniu PPP? Jakie zadania i obowiązki nakładają na nauczyciela przepisy prawa w związku z PPP? Z jakimi podmiotami nauczyciel współpracuje w tym procesie? Czym jest IPET i jak prawidłowo dokumentować działania w ramach PPP?

 

Jan Lewandowski
Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, konsultant ds. kadry kierowniczej oświaty, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczycieli, etyki zawodowej i oligofrenopedagogiki. Kierownik Filii DODN w Legnicy. Nauczycielem dyplomowany, Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli od roku 2000, Krajowy ekspert ORE ds. kontroli zarządczej w placówkach oświatowych. Doświadczony edukator i nauczyciel akademicki, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autor wielu programów edukacyjnych dla dyrektorów i nauczycieli. Współautor wielu projektów edukacyjnych. Autor ponad 180 publikacji kierowanych zarówno do kadry kierowniczej oświaty, jak i nauczycieli. Wieloletni kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą. Były Kurator Oświaty i wieloletni pracownik administracji oświatowej oraz doświadczony dyrektor. Pisze rozprawę doktorską z zakresu zarządzania publiczną placówką oświatową.

 

Obejrzyj webinarium: