eduSensus z nagrodami

Multimedialne wsparcie w diagnozie i terapii

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Ceniona na rynku seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

Spektrum autyzmu PRO

SPEKTRUM AUTYZMU

Specjalistyczne programy multimedialne dla nauczycieli i terapeutów przeznaczone do terapii dzieci i młodzieży z ASD.

Czytaj więcej

UWAGA SŁUCHOWA

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa to kompleksowe rozwiązanie pozwalające prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU

Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Czytaj więcej

EMOCJE I ROZWÓJ SPOŁECZNY

Programy multimedialne wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży - od wieku przedszkolnego do nastoletniego.

Czytaj więcej

Koncentracja uwagi

KONCENTRACJA UWAGI

Wsparcie profilaktyki i terapię dzieci i młodzieży z trudnościami w koncentracji, deficytami uwagi i pamięci.

Czytaj więcej

DYSLEKSJA

Multimedialne oprogramowanie wspomagające profilaktykę oraz terapię trudności w czytaniu i pisaniu.

Czytaj więcej

DYSKALKULIA

Multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.

Czytaj więcej

Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe

PRZETWARZANIE SŁUCHOWE

Wsparcie terapii wyższych funkcji słuchowych, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Czytaj więcej

Programy multimedialne w edukacji

Rozwiązania dla przedszkola

Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych i wypracowaniu gotowości szkolnej.

Rozwiązania dla szkoły

Edukacja włączająca i rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas 1-3, 4-8 i młodzieży.

Aktywna tablica 2023 – katalog eduSensus

Aktywna tablica 2023 katalog

Poznaj pełną ofertę programów służących realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej! 

W katalogu eduSensus na rok 2023 online, znajdziesz:

  • Nowości w ofercie 2023
  • Oferta w ramach programu AKTYWNA TABLICA - środki na SPE
  • Poradnik dla dyrektora - o czym pamiętać, ubiegając się o środki w programie Aktywna tablica?
zobacz broszurę

Najnowszy program eduSensus

Akademia SPE

Otwarta przestrzeń dla specjalistów szukających rzetelnej, aktualnej wiedzy o edukacji włączającej. Praktyczne porady i instrukcje postępowania dotyczące obowiązków placówki wobec dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, realizacji obowiązku pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy zasad współpracy z rodzicami i poradnią. 

Nagrody dla eduSensus w konkursie Świat Przyjazny Dziecku!

W tegorocznej edycji programom eduSensus przyznano nagrodę główną w 2 kategoriach.

TIK w edukacji i terapii pedagogicznej

Jak, według badań, nowe technologie pomagają w pracy z uczniami ze SPE?

Czytaj więcej

Organizacja pomocy w nauce czytania i pisania w szkole

Uczeń z dysleksją w szkole - jakiego rodzaju pomoc może otrzymać?

Czytaj więcej

Webinaria

Inspirujące rozmowy z praktykami i cenne porady dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi, nie tylko o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

20 lat eduSensus

eduSensus to multimedialne programy, pomoce edukacyjne oraz specjalistyczny sprzęt, dzięki którym każde dziecko ma szanse na rozwój. Innowacyjne programy z serii eduSensus od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

dowiedz się więcej

Kontakt

Nasze serwisy