Ruszył program Aktywna tablica 2023!

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło start tegorocznej edycji programu "Aktywna tablica". W 2023 r. obowiązują nowe wzory wniosków dla dyrektora. Co się zmienia w tegorocznej edycji programu?

Przypomnijmy: nowa edycja rządowego programu "Aktywna tablica" została zaplanowana na lata 2020-2024. Beneficjentami programu mogą zostać szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Ważnym filarem tej edycji programu jest wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacjnych. Dla szkół podstawowych, w których uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udział w "Aktywnej tablicy" jest szansą na uzyskanie wsparcia finansowego nawet do 35 000 zł. Łącznie z wkładem własnym w wysokości 8750 zł, zapewnionym przez placówkę lub jej organ prowadzący, szkoła może dokonać zakupu specjalistycznego oprogramowania, sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii za kwotę nawet 43 750 zł. Ważne: placówki składają do organu prowadzącego wnioski o udział tylko do 15 maja 2023 r.

Zobacz szczegółowy harmonogram i zasady programu "Aktywna tablica".


Co się zmienia w "Aktywnej tablicy" w 2023 roku?

W tym roku dyrektorów obowiązują nowe wzory wniosków, opublikowane na stronach MEiN 29 marca 2023 r.. Szkoły, w których kształcą się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wypełniają wnioski B i składają je do organów prowadzących. Nowością w tym roku jest obowiązek zadeklarowania we wniosku liczby uczniów niewidomych (punkt 11 części I wniosku B).

1140x210 baner PNE copy.png

MEiN na swoich stronach wyjaśnił również wątpliwości zgłaszane przez dyrektorów, organy prowadzące i wojewodów dotyczące ewentualnych zmian już po złożeniu wniosku przez szkołę. Po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem. MEiN dopuszcza jednak możliwość korekty kwot zakupu, traktując kwoty na wniosku jako kalkulację kosztów, która może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od placówki. 

Na etapie wypełniania wniosku szkoła musi więc precyzyjnie określić swoje potrzeby i preferencje, uwzględniając nadrzędne cele programu - wsparcie uczniów ze SPE i wyposażenie szkół w sprzęt i narzędzia TIK.

Jakie warunki trzeba spełnić aby ubiegać o wsparcie finansowe i co można zyskać w ramach programu? Zobacz nasze porady dla dyrektora oraz gotowe propozycje pakietów. 

Aktywna tablica 2023 SPE - gotowe pakiety