logo_eduSensus_SpektrumAutyzmu.png

Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Wypróbuj wersję demonstracyjną

 

 

Aplikacja SPEKTRUM AUTYZMU PRO to specjalistyczny program multimedialny wspierający rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu. 

 

W wersji demonstracyjnej dostępnych jest 7 ćwiczeń z blisko 300 zamieszczonych w programie.

 

CTA.JPG

Pliki PDF do pobrania