Javascript is required
Przejdź do treści głównej

SPEKTRUM AUTYZMU PROSpecjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 • wsparcie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu
 • narzędzie w pracy terapeutycznej ze wszystkimi dziećmi, u których występują trudne zachowania

SPEKTRUM AUTYZMU PRO to pierwszy na rynku multimedialny program do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu mający status wyrobu medycznego i udowodnioną w opinii klinicznej skuteczność. 

Przeznaczony jest do pracy indywidualnej i w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych.

 

Aktywna tablica – środki na SPE dla szkół podstawowychProgram multimedialny SPEKTRUM AUTYZMU PRO spełnia wymogi programu "Aktywna tablica 2021-2024" dla szkół podstawowych i może być kupiony w ramach otrzymanego wsparcia finansowego.

Zestaw ćwiczeń multimedialnych uczy dzieci funkcjonowania społecznego, skutecznie pomaga w terapii zaburzeń komunikacyjnych i przełamywaniu zachowań stereotypowych. Stanowi wsparcie dla uczniów i pacjentów ze spektrum autyzmu, ale też dla wszystkich dzieci potrzebujących wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego czy terapii psychologicznej.
Program rozwija takie kompetencje, jak funkcjonowanie w grupie, zachowania adekwatne do sytuacji, radzenie sobie z odmową, rozpoznawanie emocji i gestów czy nawiązywanie relacji z sukcesem, co czyni go pomocnym w terapii procesów komunikacji bądź zaburzeń koncentracji i uwagi z zakresu ADHD i ADD. Ze względu na szeroki zakres oddziaływania program może być z powodzeniem używany wspomagająco w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Założenia metodyczneKoncepcja programu odpowiada diagnozowanej u dzieci ze spektrum autyzmu triadzie zaburzeń. Program stymuluje rozwój zaburzonych funkcji niezależnie od stosowanych innych metod terapeutycznych (dyrektywnych i niedyrektywnych).

Więcej o założeniach teoretycznych programu

Większość dzieci z ASD pozytywnie reaguje na metody nauczania oparte na bodźcach wizualnych. Program multimedialny SPEKTRUM AUTYZMU PRO dzięki swojej formie jest łatwy do zrozumienia – uporządkowany, przejrzysty i prosty. Dzięki obrazom, nagraniom dźwiękowym i animowanym filmom jest również atrakcyjny. Jego struktura pozwala na szeroko pojętą indywidualizację, która ma ogromne znaczenie w terapii dzieci z ASD. 

Ewa Śniegowska, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta, współautorka programu

Skuteczność udowodniona w opinii klinicznej. Bezpieczeństwo stosowania zapewnione przez deklarację zgodności wyrobu medycznego.

Co to oznacza? W jaki sposób badaliśmy skuteczność programu?

Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO przeznaczony jest do pracy indywidualnej i w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych. Rekomendowany do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

IndywidualizacjaDo wyboru 6 postaci towarzyszących dziecku i motywujących do pracy. Ich wybór jest nieprzypadkowy: to dzieci decydowały m.in. o wyglądzie, cechach i wypowiedziach wirtualnych towarzyszy użytkownika programu.    

System ustawień widoku ćwiczeń i innych funkcji pozwala na indywidualizację pracy z programem (np. wybór głosu lektora, wyłączanie dźwięków) - patrz przykładowe ekrany na dole strony.

Zawartość programu SPEKTRUM AUTYZMU PROAplikacja terapeuty i baza ćwiczeń na pendrivie

Program multimedialny na pendrivie działa na komputerze stacjonarnym lub latopie offline, bez konieczności stałego dostępu do internetu. Po raz pierwszy w terapii dzieci ze spektrum autyzmu zastosowano innowacyjne ćwiczenia:

 • filmy animowane modelujące zachowania społeczne, w których dziecko samodzielnie decyduje o zakończeniu historyjki,
 • wykorzystanie kamerki internetowej do nauki emocji przez ich odwzorowanie.

Dodatkowo, ważną częścią programu jest aplikacja nauczyciela i terapeuty, która pozwala na:

 • śledzenie postępów użytkowników,
 • zliczanie prób podjętych do ukończenia zadania,
 • prowadzenie notatek przez terapeutę,
 • rejestrowanie wykonanych zdjęć i nagrań,
 • generowanie i wydruk raportów, notatek, zapisanych materiałów.

Aplikację można uruchomić jedynie na komputerze osoby prowadzącej zajęcia. Dane uczniów i pacjentów są niedostępne dla innych uczestników zajęć. 

Tablet w zestawie

Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO to baza blisko 300 ćwiczeń multimedialnych o zmiennym materiale ilustracyjnym i losowym doborze przykładów do odtworzenia na komputerze oraz na dołączonym do zestawu tablecie (Android).

Dobór ćwiczeń służy kształceniu kluczowych umiejętności dzieci ze spektrum autyzmu:

 • rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie emocji,
 • planowanie i inicjowanie kontaktów społecznych,
 • zachowania adekwatne do sytuacji,
 • radzenie sobie z odmową,
 • podążanie za wzrokiem patrzącego,
 • odczytywanie gestów,
 • funkcjonowanie w grupie,
 • płynność wypowiedzi,
 • rozpoznawanie prozodii,
 • rozumienie emocjonalnego zabarwienia tekstu,
 • różnicowanie tempa czytania i natężenia głosu.

Kreator komiksów

Wielofunkcyjne narzędzie, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać swoją inwencję, planować rozwój wydarzeń i w prosty sposób kreować sytuacje z wybranymi bohaterami. Gotowy komiks można wydrukować.

Nauczyciel może wykorzystać Kreator komiksów do przygotowania historyjek obrazkowych na potrzeby pracy terapeutycznej lub zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Publikacje

Z myślą o specjalistach do zestawu SPEKTRUM AUTYZMU PRO dołączone są 2 drukowane publikacje:

 • przewodnik metodyczny opracowany przez doświadczonych terapeutów,
 • 40 propozycji scenariuszy zajęć terapeutycznych wraz z kartami emocji i kartami pracy – bogata baza pomysłów do pracy.

O autorkachEwa Śniegowska – magister oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim, specjalizująca się w pracy z dziećmi z autyzmem. Odbyła wiele szkoleń i kursów dotyczących terapii dzieci z ASD. W Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Jest certyfikowaną terapeutką behawioralną i  podlega stałej superwizji. Od 26 lat pracuje jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Działa również w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – diagnozuje w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera dzieci i młodzież z całej Polski. Ma także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie wiedzy dotyczącej dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz terapii behawioralnej. 

Agata Burczyk  absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (zdrowie publiczne) oraz Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej (pedagogika ogólna). Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Gdańskim. Przez kilka lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w  Gdańsku, gdzie prowadziła terapię dzieci z autyzmem. Od 9 lat pracuje w szkole podstawowej jako pedagog specjalny a od 4 lat z uczniami ze spektrum autyzmu. Na co dzień współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. 

Agnieszka Mitoraj-Hebel – ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Gdańskim. Od 20 lat jest związana zawodowo i emocjonalnie z ideą integracji. Pracuje jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu socjoterapii, terapii pedagogicznej oraz integracji sensorycznej. Wielokrotnie organizowała ogólnopolskie konferencje z dziedziny nauczania i wychowania integracyjnego, a także prowadziła szkolenia i warsztaty dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nagroda główna w konkursie Świat Przyjazny DzieckuSeria specjalistycznych, multimedialnych programów eduSensus z dopiskiem PRO otrzymała główną nagrodę w XXI edycji konkursu ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU w kategorii EDUKACJA.

Konkurs to jedna z najstarszych inicjatyw Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Kapituła konkursowa docenia najbardziej wartościowe na rynku produkty, miejsca i rozwiązania służące dzieciom i ich bezpieczeństwu, a także pozytywnie stymulujące ich rozwój.

 

Zawartość zestawuElementy zestawu (liczba sztuk):

 • Pendrive z instalatorem (1),
 • Publikacja Scenariusze zajęć (1),
 • Publikacja Przewodnik metodyczny (1),
 • Karta SD (+ adapter) z materiałem na urz. mobile (1),
 • Instrukcja instalacji (1),
 • Umowa licencyjna z dokumentem gwarancyjnym (1),
 • Tablet Lenovo TAB M10 (1).