Dysleksja u starszych uczniów - jak wspierać uczniów i dobrze zorganizować proces edukacyjny?

Zapraszamy na retransmisję webinarium poswięconego dysleksji u starszych uczniów, w klasach 4-8 szkół podstawowywch.  

Na webinarium zaprosiło wydawnictwo Nowa Era, producent programu multimedialnego DYSLEKSJA PRO Poziom 2, przeznaczonego do pracy z uczniami klas 4-8. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą materiałów eduacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów ze SPE w ramach dotacji celowej

Program webinarium:

  1. Co wiemy o dysleksji w starszym wieku szkolnym?
  2. Organizacja procesu edukacyjnego uczniów z opinią o dysleksji i motywacja uczniów do pracy.
  3. Metody terapeutyczne. Czy podejście hybrydowe może być przydatne?
  4. Co służy uczniom z dysleksją w starszych klasach szkoły podstawowej?
  5. Jak uczeń z dysleksją może skutecznie przygotować się do egzaminu ósmoklasisty.

Prelegent:

Marta Badowska - specjalistka terapii pedagogicznej, filolożka klasyczna, oligofrenopedagog, surdopedagog, arteterapeutka. Pasjonatka aktywnego, zindywidualizowanego podejścia do kształcenia dzieci w oparciu o mocne strony, nauczania wielozmysłowego i pracy przez zabawę. Autorka szkoleń i warsztatów na temat pracy na mocnych stronach, elastyczności w myśleniu i działaniu. Społeczna dyrektorka Poradni Diagnostyczno-Terapeutycznej, honorowa członkini Polskiego Towarzystwa Dysleksji, współautorka szkoleń i konferencji, konsultantka do spraw specyficznych trudności w uczeniu się w aspekcie prawnym i praktycznym, terapeutka dysleksji, nauczycielka i wychowawczyni w klasach terapeutycznych.

Rozmowę poprowadzi Katarzyna Sirak – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, w przeszłości wicedyrektor i dyrektor szkoły z klasami integracyjnymi. W Nowej Erze odpowiada za rozwój produktów cyfrowych eduSensus.

AKTYWNA TABLICA 2023