Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Zadania i arkusze egzaminacyjne

Autorzy: Jolanta Sochaczewska-Kuleta
Seria: Teraz egzamin ósmoklasisty

Arkusze egzaminacyjne „Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski" zostały opracowane zgodnie z wytycznymi CKE.  Umożliwiają systematyczne testowanie umiejętności egzaminacyjnych i stopniowe oswojenie uczniów z formułą egzaminu. Są skonstruowane w taki sposób, by uczeń mógł zweryfikować swoje umiejętności w rzeczywistym czasie egzaminacyjnym.

  • Zadania egzaminacyjne przedstawione w arkuszach sprawdzają przekrojowo realizację podstawy programowej i umiejętności uczniów z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych.Arkuszom towarzyszą modelowe nagrania w formacie egzaminacyjnym do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu i znajomość funkcji językowych czytane przez rodzimych użytkowników języka.
  • Dołączony do arkuszy klucz odpowiedzi do wszystkich zadań (zamkniętych i otwartych), pokazujący przykłady odpowiedzi poprawnych oraz odpowiedzi niepoprawnych, ułatwia wypracowanie skutecznych strategii egzaminacyjnych.
  • Karta odpowiedzi dołączona do każdego arkusza umożliwia trening sprawności egzaminacyjnych.
  • Wskazówki dołączone do jednego arkusza zawierają podpowiedzi, w jaki sposób należy rozwiązać poszczególne zadania.