Teraz matura. Fizyka

Tuż przed egzaminem

Autorzy: praca zbiorowa

„Teraz matura. Tuż przed egzaminem” do fizyki  to publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego. Ułatwia usystematyzowanie i utrwalenie najważniejszych wiadomości i umiejętności w ostatnim okresie przed egzaminem. Została opracowana przez doświadczonych ekspertów, zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi matury z fizyki od roku 2014/2015.

  • Ułatwia przypomnienie najważniejszych zasad niezbędnych podczas rozwiązywania zadań dzięki wskazówkom, przykładom i komentarzom.
  • Pozwala szybko wyszukać potrzebne wzory, prawa i definicje dzięki przystępnemu i zwięzłemu przedstawieniu najważniejszych treści.
  • Wspomaga doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych dzięki omówieniom wszystkich typów zadań maturalnych wraz z przykładami i dodatkowymi zadaniami, dostępnymi za pośrednictwem kodów QR.
  • Umożliwia prześledzenie obowiązkowych doświadczeń z fizyki w zakresie rozszerzonym dzięki filmom z doświadczeniami dostępnym po wpisaniu kodów QR.
  • Przygotowuje do egzaminu od strony praktycznej dzięki szczegółowo opisanym elementarnym zasadom dotyczącym rozwiązywania zadań typu maturalnego.
  • Ułatwia uporządkowanie wiedzy potrzebnej na egzaminie maturalnym dzięki omówieniu krok po kroku wszystkich rodzajów zadań maturalnych pogrupowanych według wymagań podstawy programowej.
  • Umożliwia osiągnięcie bardzo dobrego wyniku egzaminu dzięki praktycznym poradom ułatwiającym rozwiązywanie zadań.