Teraz matura. Fizyka

Zadania i arkusze maturalne

Autorzy: Barbara Górska, Agnieszka Proszek, Jacek Ślósarz

Publikacja „Teraz matura. Zadania i arkusze maturalne” z fizyki umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego – kształci wszystkie umiejętności sprawdzane na maturze. Została opracowana przez doświadczonych ekspertów, zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z fizyki.

  • Pozwala zapoznać się z obowiązującą formułą egzaminu maturalnego dzięki ogólnym informacjom o maturze.
  • Umożliwia systematyczną naukę rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki ułożeniu ich według działów fizyki.
  • Wspomaga samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze dzięki modelowym rozwiązaniom wszystkich zadań.
  • Pozwala na przekrojowe sprawdzenie poziomu przygotowania do matury dzięki arkuszom maturalnym przygotowanym zgodnie z wytycznymi CKE.
  • Oswaja z formą egzaminu maturalnego dzięki arkuszom przygotowanym zgodnie z wytycznymi CKE (w tym arkuszom dostępnym  za pośrednictwem kodów QR) oraz karcie wzorów.