Teraz matura. Język polski

Tuż przed egzaminem. Poziom podstawowy

Autorzy: Małgorzata Chmiel, Magdalena Lotterhoff, Marianna Gutowska, Maria Merska, Zofia Kołos, Jan Jończy, Hanna Moszczeńska

„Teraz matura. Tuż przed egzaminem” do języka polskiego to publikacja idealna do powtórek krótko przed maturą. Pozwala utrwalić najważniejsze  wiadomości i umiejętności dotyczące pisania rozprawki problemowej.

  • Uczy pisania wypracowań maturalnych za pomocą rozbudowanych samouczków.
  • Pozwala na samodzielne wyćwiczenie umiejętności budowania rozprawki dzięki przykładowym realizacjom zadań egzaminacyjnych i zestawom ćwiczeń krok po kroku.
  • Umożliwia utrwalenie najważniejszych zagadnień z dziedziny literatury niezbędnych na egzaminie pisemnym.
  • Ułatwia szybkie przypomnienie  lektur obowiązkowych, opracowanych pod kątem ważnych tematów egzaminacyjnych.
  • Zapewnia dostęp do zamieszczonych na portalu materiałów pogłębiających wiedzę w wybranych aspektach za pomocą znajdujących się w publikacji kodów QR.