Teraz matura. Matematyka

Tuż przed egzaminem. Poziom podstawowy

Autorzy: Piotr Krzemiński

Publikacja „Teraz matura. Tuż przed egzaminem” z matematyki przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Jest przeznaczona do samodzielnej nauki.

  • Ułatwia utrwalenie kluczowych wiadomości i umiejętności niezbędnych na maturze dzięki odpowiednio dobranemu materiałowi teoretycznemu i przykładom rozwiązanym krok po kroku.
  • Pomaga opanować sposoby rozwiązywania zadań najczęściej spotykanych na maturze, czemu służą rozwiązania przykładowych zadań.
  • Pozwala na sprawdzenie wiedzy z danego tematu dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego (Test) i zadaniom z egzaminów (To było na maturze).
  • Zapoznaje ze sposobami rozwiązywania zadań zamkniętych dzięki rozwiązaniom zadań z Testu.
  • Pozwala weryfikować samodzielną pracę dzięki odpowiedziom i rozwiązaniom zadań.
  • Odsyła do dodatkowych zadań i rozwiązań zadań z Rozwiąż samodzielnie za pomocą kodów QR.
  • Zostało opracowane przez ekspertów maturalnych zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z matematyki.