Teraz polski! Klasa 4

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie, kulturowe i językowe

Nr dopuszczenia: 538/1/2012/2015
Autorzy: Anna Klimowicz

Podręcznik „Teraz polski!” do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej to jedna publikacja, która łączy treści z kształcenia literackiego i językowego.

  • Charakteryzuje się funkcjonalnym układem treści dzięki podziałowi na 10 rozdziałów, przeznaczonych na 10 miesięcy nauki.
  • Ma czytelną strukturę – wyróżnienia kolorystyczne w przejrzysty sposób oddzielają zagadnienia językowe, ortograficzne i interpunkcyjne.
  • Skłania do krytycznej refleksji dzięki ciekawym tekstom z najnowszej literatury o tematyce bliskiej uczniom, obudowanym niebanalnymi zadaniami.
  • Zapoznaje z treściami z zakresu kształcenia kulturowego poprzez rozdziały o tematyce kulturowo-medialnej oraz liczne odwołania do obrazów, rzeźb i filmów.
  • Kształtuje umiejętność właściwego porozumiewania się w mowie i piśmie dzięki elementom Szkoła pisania oraz Przydatne słowa wzbogaconym o przykłady użycia.
  • Ułatwia powtarzanie materiału za pomocą praktycznych podsumowań w formie map myśli i miniquizów.
  • Prezentuje najważniejsze informacje w formie atrakcyjnych infografik.  
  • Umożliwia pracę z uczniami o rozmaitych typach inteligencji dzięki ćwiczeniom rozwijającym wyobraźnię i angażującym różne zmysły.