Teraz polski! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 4

Ćwiczenia w nauce czytania i pisania dla szkoły podstawowej

Autorzy: Alina Żwirblińska, Urszula Kiczak

Zeszyt ćwiczeń „Radzę sobie coraz lepiej” dla klasy czwartej został przygotowany z myślą o uczniach z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Położono w nim nacisk na usprawnianie funkcji warunkujących opanowanie tych złożonych umiejętności.

  • Umożliwia pracę z uczniami, którym nauka języka polskiego sprawia trudność, dzięki odpowiednim ćwiczeniom terapeutycznym i utrwalającym.
  • Zawiera zadania rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, opracowane na podstawie fragmentów utworów pochodzących z podręcznika „Teraz polski!”.
  • Rozwija kreatywne myślenie, twórcze podejście do materiału ilustracyjnego oraz umiejętność samodzielnego pisania tekstów na zadany temat poprzez zróżnicowane, właściwie dobrane ćwiczenia.