To jest chemia. Część 1

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Z dostępem do e-testów

Nr dopuszczenia: 528/1/2012/2015
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Podręcznik „To jest chemia” część 1. obejmuje treści z chemii ogólnej i nieorganicznej. Zawiera kody dostępu do portalu terazmatura.pl.

  • Rozwija umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, opisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym eksperymentom.
  • Umożliwia systematyczne przygotowania do egzaminu maturalnego dzięki Zadaniom po dziale sprawdzającym wiedzę z każdego działu oraz interaktywnym testom – e-testom dostępnym na portalu terazmatura.pl po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręczniku.
  • Ułatwia zdobycie umiejętności zarówno obliczeniowych, jak i problemowych dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku.
  • Ułatwia zrozumienie złożonych procesów dzięki infografikom i atrakcyjnym fotografiom.
  • Umożliwia uczniom przypomnienie wiadomości wprowadzanych na wcześniejszych etapach edukacji za pomocą zagadnień To było w gimnazjum i treści z zakresu podstawowego – Zamiast repetytorium.
  • Rozwija zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki wiadomościom nadobowiązkowym To jest interesujące.