To jest chemia

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 438/2012/2015
Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

W podręczniku „To jest chemia” do zakresu podstawowego przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniami chemii w życiu codziennym. Nowe treści są uzupełnione przypomnieniem wiadomości z gimnazjum.

  • Kształci umiejętności projektowania i opisywania doświadczeń chemicznych dzięki eksperymentom dokładnie opisanym i zilustrowanym schematami i fotografiami.
  • Utrwala umiejętności obliczeniowe dzięki dodatkowym zadaniom skorelowanym z treściami każdego działu, zamieszczonym w zbiorze zadań dołączonym do podręcznika.
  • Umożliwia powtórzenie wiadomości z gimnazjum niezbędnych w klasie 1. szkoły ponadgimnazjalnej dzięki elementom: Przypomnij sobie zamieszczonemu na początku publikacji oraz Podstawy chemii – na początku każdego działu.
  • Ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki ciekawostkom Chemia blisko nas i Co to oznacza? oraz interesującym wiadomościom nadobowiązkowym Dowiedz się więcej.
  • Skutecznie ułatwia przygotowania do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom i testom Sprawdź, czy potrafisz… kończącym każdy dział.
  • Jest pomocny w zrozumieniu i zapamiętaniu nowych treści, czemu służą infografiki ilustrujące złożone procesy przemysłowe.