To jest fizyka 4

To jest fizyka 4

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 73/4/2011/2016
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Podręcznik dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 4 rozpoczynają się od optyki, następnie zamieszczono powtórzenie całego materiału z fizyki potrzebnego na egzaminie gimnazjanym oraz zastosowanie fizyki w życiu codziennym. Materiał przedstawiono w prosty i zrozumiały sposób, z wykorzystaniem niezbędnego i elementarnego aparatu matematycznego.

  • Pomaga zainteresować przedmiotem i uczyć fizyki w sposób efektywny dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, Ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy.
  • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania zadań dzięki Przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, oraz zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania.
  • Uczy planowania i przeprowadzania eksperymentów, a także wyciągania z nich wniosków dzięki propozycjom prostych doświadczeń, możliwych do wykonania w szkole lub w domu, z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów, a także Pracom badawczym znajdującym się na końcu działów.
  • Pomaga w utrwalaniu wiedzy i skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych, jak PodsumowaniaPytania i zadania na zakończenie tematów, a także Powtórzenia składające się z przypomnienia teorii i czterostopniowego testu.
  • Pozwala na powtórzenie całego materiału z fizyki przed egzaminem gimnazjalnym dzięki działowi "Przed egzaminem" zawierającym, w każdym temacie, krótkie powtórzenie teorii oraz zadania.
  • Pomaga zainteresować fizyką dzięki dodatkowym tematom wyjaśniającym zastosowanie fizyki w życiu codziennym.