To jest fizyka

To jest fizyka

Multiteka dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Multiteka „To jest fizyka” dla klasy 7 szkoły podstawowej to doskonała pomoc i wsparcie dla nauczyciela w prowadzeniu lekcji fizyki.

  • Pomaga kształcić umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń, a także wyciągania z nich wniosków dzięki licznym filmom przedstawiającym propozycje ciekawych eksperymentów, w tym doświadczeń obowiązkowych.
  • Ułatwia zrozumienie trudniejszych zagadnień dzięki przedstawieniu ich w przystępnej i atrakcyjnej formie, np. animacji i symulacji. 
  • Pomaga zainteresować uczniów przedmiotem dzięki wielu innym zasobom multimedialnym przybliżającym fizykę i ukazującym ją jako przedmiot bliski codziennemu doświadczeniu.