To się czyta!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy 3 branżowej szkoły I stopnia

Nr dopuszczenia: 1025/3/2021
Autorzy: Anna Klimowicz, Joanna Ginter, Agnieszka Ciesielska

Podręcznik „To się czyta!” do języka polskiego dla klasy 3 branżowej szkoły I stopnia jest podzielony na dwie części: literacko-kulturową i językową.

  • Realizuje nowatorski układ treści – tematyczny z elementami chronologii historycznoliterackiej – ułatwiający zaciekawienie uczniów i zapoznanie ich z kolejnymi okresami w historii literatury i kultury. Informacje o tych okresach zebrano na dodatkowych stronach, na których przedstawiono najważniejsze konteksty społeczne i artystyczne.
  • Porusza tematy i problemy bliskie młodzieżyin. poprzez odwołania do współczesnych tekstów literackich, filmów czy seriali.
  • Jest dostosowany do możliwości percepcyjnych ucznia dzięki zastosowanym rozwiązaniom dydaktycznym, m.in.: uporządkowanej strukturze tematów, atrakcyjnym infografikom dotyczącym ważnych i ciekawych zagadnień, prostym schematom przedstawiającym wybrane treści, poleceniom formułowanym zrozumiałym językiem.
  • Ukazuje powiązania między różnymi dziedzinami twórczości dzięki stronom „Ukryte w dziele sztuki” prezentującym dzieła malarskie czy instalacje artystyczne poruszające ważne współczesne tematy.
  • Umożliwia utrwalenie wiedzy za pomocą czytelnych schematów oraz ćwiczeń podsumowujących.
  • Uświadamia rolę języka w życiu codziennym i zawodowym dzięki treściom zawartym w części poświęconej kształceniu językowemu.