To się liczy!

Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 3 branżowej szkoły I stopnia

Nr dopuszczenia: 967/3/2021
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański

Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 3 branżowej szkoły I stopnia to ostatnia część znanej i pozytywnie ocenianej serii „To się liczy!”.

  • Przedstawia praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym i zawodowym, przede wszystkim dzięki treściom zawartym w zadaniach i lekcjach branżowych oraz elementach „To się liczy!”. 
  • Omawia różne zagadnienia matema­tyczne i pozwala kształcić najważniejsze umiejętności dzięki przykładom, ćwiczeniom i zadaniom o zróżnicowanym poziomie trudności.
  • Rozwija zainteresowania uczniów dzięki dodatkowym ćwiczeniom zamieszczonym w zbiorze zadań, a także pomaga utrwalać wiedzę poprzez liczne zestawy powtórzeniowe. Wszystkie te elementy pozwalają doskonalić sprawność rachunkową.
  • Ułatwia uczenie się dzięki rozwiązaniom dydaktycznym dostosowanym do percepcji uczniów, tj. uporządkowanej strukturze tematów, przykładom rozwiązanym krok po kroku i skorelowanym z nimi ćwiczeniom, odpowiedziom do zadań.
  • Umożliwia zdobycie wiedzy, którą uczeń wykorzysta na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.