Tworzenie aplikacji internetowych (E.14.3.)

Tworzenie aplikacji internetowych (E.14.3.)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk

Autorzy: Ilona Nowosad, Krzysztof T. Czarkowski

„Tworzenie aplikacji interentowych” to podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk.

  • Zawiera informacje opisane w podstawie programowej jako E.14.3.
  • Został wzbogacony o dodatki, które zawierają listę elementarnych typów danych oraz ich obiektowe odpowiedniki, elementów (podstawowych i zaawansowanych), operatorów (ich priorytety i kierunek wykonywania), instrukcji, modyfikatorów metod, a także wybrane typy obiektowe i metody do obsługi zapytań do bazy danych w językach Java, JavaScript, PHP.
  • Gwarantuje wygodę użytkowania dzięki intuicyjnej nawigacji. W podręczniku ważne pojęcia oraz skrótowce są umieszczone na marginesie obok ich definicji w tekście. Każdy termin oraz skrótowiec ma podane angielskie znaczenie. Poszczególne rozdziały zawierają ćwiczenia z rozwiązaniami i odpowiedziami, procedury opisane krok po kroku, podsumowania, w których znajdują się najważniejsze informacje w postaci streszczenia, tabeli, schematu.
  • Umożliwia efektywne powtarzanie i utrwalanie materiału oraz samokształcenie – każdy rozdział w podręczniku jest zakończony blokiem powtórzeniowym składającym się z podsumowania, pytań i poleceń sprawdzających, zadań praktycznych do samodzielnego wykonania.
  • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych. W podręcznikach omówiono wszystkie treści niezbędne do zdania egzaminu zawodowego. Każdy rozdział zawiera podsumowanie najważniejszych informacji przeznaczone do szybkiego powtórzenia materiału oraz zadanie praktyczne do samodzielnego wykonania w pracowni szkolnej, będące przykładem zadania egzaminacyjnego. Do teoretycznej części egzaminu zawodowego przygotowują  testy w formie elektronicznej, które można pobrać ze strony www.publikacjezawodowe.pl i rozwiązywać w trybie offline.
  • Umożliwia podjęcie pracy zawodowej bezpośrednio po opanowaniu materiału oraz po zdaniu egzaminów zawodowych. Treść podręcznika – wraz z użytecznymi schematami, ilustracjami, ćwiczeniami oraz zaleceniami pomocnymi w praktyce zawodowej – podana została w ujęciu praktycznym i ściśle nawiązuje do problemów, z którymi spotyka się w ramach swoich obowiązków zawodowych technik informatyk.