Tylko geografia.

Tylko geografia.

Podręcznik do geografii. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 363/2011
Autorzy: Elżbieta Szkurłat, Jadwiga Kop, Maria Kucharska

Podręcznik „Tylko geografia. Zakres podstawowy” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Zawiera treści dotyczące współczesnych zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

  • Uatrakcyjnia naukę geografii dzięki czytelnym mapom, ciekawym tekstom źródłowym, oraz licznym ciekawostkom.
  • Duża liczba danych statystycznych, map i tekstów źródłowych pozwala zrozumieć najważniejsze zagadnienia geograficzne.