Tylko geografia

Tylko geografia

Zeszyt ćwiczeń. Zakres podstawowy

Autorzy: Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat

Zeszyt ćwiczeń „Tylko geografia” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Stanowi zbiór około 140 zadań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

  • Umożliwia rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
  • Ułatwia usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy przed sprawdzianami.