Uroczystości i okoliczności

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

"W obawie przed trudnymi zachowaniami i nieumiejętnością dostosowania się do sytuacji uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi często nie biorą udziału w ważnych wydarzeniach rodzinnych i społecznych. Treści zawarte w publikacji ""Pewny start. Czytam sam. Uroczystości i okoliczności"" umożliwią uczniom poznanie przebiegu uroczystości i schematu właściwego postępowania, dadzą poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu uczeń poradzi sobie w nieznanych i trudnych sytuacjach.

Książka może być wykorzystana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi."

Cele publikacji:

  •  zapoznanie ucznia z rożnymi rodzajami świąt i uroczystości
  •  ćwiczenie zachowań adekwatnych do okoliczności
  •  ćwiczenie komunikowania się z osobami z bliższego i dalszego otoczenia ucznia.


Książka zawiera 45 czytanek.

Tematy w publikacji Pewny Start. Czytam Sam. Uroczystości i okoliczności:

  •  Klasowa impreza urodzinowa
  •  Święta
  •  Zachowanie w kościele podczas ślubu-
  •  Jestem pacjentem
  •  Idę na urodziny
  •  Uroczystości szkolne.