W centrum uwagi 1

Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Katarzyna Panimasz

"Maturalne karty pracy. Część 1" z serii  „W centrum uwagi” są przeznaczone do nauczania wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i technikum w zakresie rozszerzonym. Publikacja ta zawiera zbiór zadań i tematów wypracowań, których zakres tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące życia społecznego oraz różnorodności kulturowej współczesnego świata, w tym treści poświęcone narodowi i mniejszościom narodowym.

  • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z tekstem źródłowym, danymi statystycznymi i rysunkami satyrycznymi.
  • Uczą, jak rozumieć polecenia na maturze, m.in. dzięki czytelnym wyjaśnieniom dotyczącym znaczenia czasowników operacyjnych.
  • Wyjaśniają „krok po kroku”, jak rozwiązywać zadania maturalne – w Przykładach przedstawiono najskuteczniejsze strategie wykonywania poleceń, które często pojawiają się na maturze.
  • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcjach, m.in. przez rozwiązywanie zadań w czytelny sposób przyporządkowanych do tematów z podręcznika.
  • Ułatwiają sprawdzenie wiadomości z wykorzystaniem przykładowych testów i załączonych do nich odpowiedzi.
  • Oswajają z formą egzaminu maturalnego, zawierają bowiem wybrane zadania CKE skorelowane z zakresem zagadnień prezentowanych w podręczniku.
  • Pomagają w aktualizowaniu wiadomości dotyczących życia społecznego i politycznego – służy temu uzupełnianie dołączonego do publikacji Dziennika aktualizacji.
  • Wpierają przygotowania do matury dzięki bogatemu wyborowi zadań.
  • Pozwalają zaoszczędzić czas nauczycielowi – klucze odpowiedzi do zadań z Maturalnych kart pracy dostępne są na stronie dlanauczyciela.pl.