W centrum uwagi 1

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1034/1/2019
Autorzy: Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Podręcznik „W centrum uwagi 1” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące życia społecznego oraz ustroju Polski.

  • Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
  • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem przez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia oraz atrakcyjnych rozwiązań graficznych.
  • Pozwala na samodzielne powtórki z wykorzystaniem czytelnych Podsumowań.
  • Umożliwia rozwijanie przydatnych w życiu umiejętności przedmiotowych – takich jak analiza danych statystycznych, tekstów naukowych i publicystycznych oraz przekazów medialnych, a także udziałem w dyskusji – dzięki różnorodnym ćwiczeniom zamieszczonym po każdym temacie.  
  • Zawiera pełny tekst Konstytucji RP, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z tekstu ustawy zasadniczej niemal na każdej lekcji.