W centrum uwagi 1

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1035/1/2019
Autorzy: Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

Podręcznik „W centrum uwagi 1” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu rozszerzonego zawiera zintegrowane treści dla zakresu podstawowego. Takie rozwiązanie umożliwia pracę z podręcznikiem już od klasy 1.

Publikacja w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące życia społecznego oraz różnorodności kulturowej współczesnego świata, w tym treści poświęcone narodowi i mniejszościom narodowym.

  • Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
  • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem przez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia oraz atrakcyjnych rozwiązań graficznych.
  • Rozwija umiejętność pracy ze źródłami i z danymi statystycznymi dzięki licznym i zróżnicowanym ćwiczeniom.
  • Pozwala na samodzielne powtórki z wykorzystaniem czytelnych Podsumowań.
  • Umożliwia opanowanie umiejętności rozwiazywania zadań typu maturalnego dzięki różnorodnym zadaniom i wskazówkom zamieszczonym w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
  • Skutecznie przygotowuje do matury już od klasy 1.