W centrum uwagi 2

W centrum uwagi 2

Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Maturalne karty pracy z serii  „W centrum uwagi” to publikacje wspierające systematyczne przygotowanie do matury z wiedzy o społeczeństwie już od klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 2. zawiera zbiór zadań i tematów wypracowań, których zakres tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące państwa, polityki, społeczeństwa obywatelskiego i ustroju RP.

  • Umożliwia kształcenie kluczowych umiejętności przedmiotowych, takich jak praca z tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
  • Uczy, jak rozumieć polecenia na maturze, m.in. dzięki czytelnym wyjaśnieniom dotyczącym znaczenia czasowników operacyjnych.
  • Wyjaśnia krok po kroku, jak rozwiązywać zadania maturalne– w Przykładach przedstawiono najskuteczniejsze strategie wykonywania poleceń, które często pojawiają się na maturze.
  • Pomaga sprawdzać wiedzę zdobytą na lekcjach dzięki czytelnemu przyporządkowaniu zadań do tematów z podręcznika.
  • Pozwala utrwalać wiadomościpoprzez przykładowe testy wraz z odpowiedziami.
  • Oswaja z formą egzaminu maturalnego dzięki wybranym zadaniom CKE skorelowanym z zakresem zagadnień prezentowanych w podręczniku.
  • Pomaga w aktualizowaniu wiadomościdotyczących życia społecznego i politycznego – służy temu uzupełnianie dołączonego do publikacji Dziennika aktualizacji.
  • Ułatwia przygotowania do maturydzięki bogatemu wyborowi zadań.