W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1035/2/2020
Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek

Podręcznik „W centrum uwagi 2” dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu rozszerzonego zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego. Publikacja w nowoczesny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące państwa, polityki, społeczeństwa obywatelskiego i ustroju RP.

  • Ułatwia realizację podstawy programowej dzięki uporządkowanemu układowi treści oraz licznym schematom i tabelom.
  • Rozbudza zainteresowanie przedmiotemprzez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia codziennego oraz atrakcyjnych infografik.
  • Kształci umiejętność pracy ze źródłami i z danymi statystycznymi dzięki różnorodnym ćwiczeniom.
  • Pozwala samodzielnie utrwalać wiedzęz wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.
  • Umożliwia opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom i wskazówkom w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
  • Zawiera tekst Konstytucji RP, dzięki czemu niemal na każdej lekcji możliwe jest korzystanie z treści ustawy zasadniczej.