W centrum uwagi 3

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3

Nr dopuszczenia: 1035/3/2021
Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Liliana Węgrzyn-Odzioba

Podręcznik „W centrum uwagi 3” do zakresu rozszerzonego dla liceum ogólnokształcącego i technikum zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego. Publikacja w przystępny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące polityk publicznych i prawa obowiązującego na terenie RP.

  • Umożliwia realizację treści z podstawy programowej dzięki przystępnie sformułowanym wiadomościom i licznym schematom oraz tabelom.
  • Kształci umiejętność zabierania głosu w dyskusji, a także pracy ze źródłami i z danymi statystycznymi dzięki różnorodnym ćwiczeniom.
  • Rozwija zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnych infografik oraz ciekawych przykładów nawiązujących do życia codziennego.
  • Pozwala samodzielnie utrwalać wiedzę z wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach.
  • Wspomaga opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom i wskazówkom w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
  • Zawiera pełny tekst Konstytucji RP, dzięki czemu na lekcjach bez trudu można odwoływać się do treści ustawy zasadniczej.