W centrum uwagi. Część 2

W centrum uwagi. Część 2

Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Barbara Furman

„Maturalne karty pracy. Część 2” z serii „W centrum uwagi” to zbiór zadań dotyczących prawa, praw człowieka, stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej. Materiały, opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej, ułatwiają przygotowania do egzaminu maturalnego.

  • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z tekstem źródłowym, materiałem ilustracyjnym i danymi statystycznymi.
  • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji dzięki zadaniom skorelowanym z podręcznikiem.
  • Ułatwiają przygotowania do egzaminu maturalnego za pomocą Przykładowego arkusza egzaminacyjnego i załączonym do niego odpowiedziom.
  • Oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.