W centrum uwagi

W centrum uwagi

Multibook do wiedzy o społeczeństwie. Szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy

Multibook „W centrum uwagi” do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego to nowoczesne i interaktywne narzędzie dla nauczyciela, które pomaga osiągać lepsze efekty nauczania.

Ponadto:

  • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem za pomocą filmów edukacyjnych, interaktywnych wykresów i schematów.
  • Ułatwia pracę z materiałem graficznym dzięki możliwości powiększania zasobów z podręcznika oraz dodatkowym pokazom slajdów.
  • Rozwija umiejętność pracy z drukami i formularzami urzędowymi dzięki zamieszczeniu ich w multibooku.
  • Zachęca uczniów do angażowania się w rozwiązywanie zadań za pomocą interaktywnych ćwiczeń.
  • Angażuje uwagę uczniów i pomaga zrozumieć ważne  zagadnienia dzięki przystępnej elektronicznej formie wzbogaconej wieloma zasobami interaktywnymi.
  • Przyspiesza zapamiętywanie treści omawianych na lekcjach poprzez oddziaływanie na różne zmysły.