W centrum uwagi

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 505/2012/2015
Autorzy: Arkadiusz Janicki

Podręcznik „W centrum uwagi” do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego w nowoczesnej formie przedstawia informacje dotyczące edukacji prawnej oraz rozwija umiejętności obywatelskie.

  • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnych rozwiązań graficznych (m.in. liczne dane statystyczne, schematy, fotografie i rysunki satyryczne).
  • Pogłębia znajomość polskiej konstytucji poprzez zamieszczenie jej tekstu na końcu publikacji.
  • Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki czytelnemu układowi treści.
  • Rozwija umiejętność pracy ze źródłami za pomocą licznych i zróżnicowanych Ćwiczeń.
  • Ułatwia samodzielne powtórki dzięki Podsumowaniom.