Wczoraj i dziś. Klasa 4

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 877/1/2020/z1
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa edycja 2020–2022

Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii dla 4 klasy szkoły podstawowej przystępnie, z uwzględnieniem potrzeb młodszych uczniów wprowadza w zagadnienia przedmiotowe i prezentuje dzieje Polski przez pryzmat bohaterów naszej historii.

  • Pomaga kształcić, a następnie rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą  zdjęć, map i tekstów oraz dołączonego do nich materiału ćwiczeniowego.
  • Pobudza wyobraźnię i ułatwia przyswojenie treści omawianych na lekcjach dzięki atrakcyjnej szacie graficznej i ciekawym infografikom.
  • Zachęca do nauki historii poprzez zastosowanie prostego, zrozumiałego dla młodszych uczniów języka.
  • Ułatwia dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością poprzez nawiązania do czasów obecnych w module Współcześnie.
  • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
  • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą Tajemnic sprzed wieków i Ciekawostek.
  • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom.