Wczoraj i dziś. Klasa 5

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 443/2/2013/2015
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski

Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii i społeczeństwa dla 5 klasy szkoły podstawowej prezentuje w porządku chronologicznym treści od średniowiecza do końca XVIII w.

  • Pomaga rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą licznych zdjęć, map i tekstów oraz dołączonego do nich materiału ćwiczeniowego.
  • Pobudza wyobraźnię i ułatwia przyswojenie treści omawianych na lekcjach dzięki atrakcyjnej szacie graficznej i ciekawym infografikom.
  • Ułatwia dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością poprzez liczne nawiązania do czasów obecnych w module Współcześnie.
  • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
  • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą Tajemnic sprzed wieków i Galerii postaci historycznych.
  • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom.