Wczoraj i dziś. Klasa 6

Podręcznik do historii do szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 877/3/2019
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Edycja 2022-2024
Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii dla 6 klasy szkoły podstawowej prezentuje w porządku chronologicznym treści od czasów wielkich odkryć geograficznych, przez powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, aż do jej upadku. Informacje łatwo zapamiętać dzięki przystępnie napisanemu tekstowi oraz nowoczesnej formie graficznej.

  • Pomaga kształcić, a następnie rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą licznych zdjęć, map i tekstów oraz dołączonego do nich materiału ćwiczeniowego.

  • Pobudza wyobraźnię i ułatwia przyswojenie treści omawianych na lekcjach dzięki atrakcyjnej szacie graficznej i ciekawym infografikom.

  • Ułatwia dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością poprzez nawiązania do czasów obecnych w module Współcześnie.

  • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.

  • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą Tajemnic sprzed wieków i Ciekawostkom.

  • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom.