Wczoraj i dziś. Klasa 6

Wczoraj i dziś. Klasa 6

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 443/3/2014/2015
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”, podręcznik do 6 klasy do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej, w chronologicznym porządku prezentuje treści od XIX w. do początków XXI w.

Ponadto:

  • Pomaga rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą licznych zdjęć, map i tekstów źródłowych obudowanych materiałem ćwiczeniowym.
  • Pobudza wyobraźnię i ułatwia przyswojenie treści omawianych na lekcjach dzięki atrakcyjnej szacie graficznej i ciekawym infografikom.
  • Ułatwia dostrzeżenie związków łączących teraźniejszość z przeszłością za pomocą licznych nawiązań do współczesności, zamieszczonym w module Współcześnie.
  • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia treści z poszczególnych tematów i rozdziałów dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
  • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą Tajemnic sprzed wieków i Galerii postaci historycznych.
  • Ułatwia przygotowania do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom.