Wczoraj i dziś. Klasa 7

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 877/4/2017
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii dla 7 klasy szkoły podstawowej prezentuje w porządku chronologicznym treści od kongresu wiedeńskiego do wybuchu II wojny światowej. Informacje łatwo zapamiętać dzięki przystępnie napisanemu tekstowi oraz nowoczesnej formie graficznej.

Ponadto:

  • Pomaga uzupełnić wiedzę niezbędną do rozpoczęcia nauki w klasie 7 za pomocą wstępu Co było wcześniej?, który przypomina wiadomości z historii powszechnej i Polski z lat 1764–1815.
  • Umożliwia ćwiczenie umiejętności historycznych (praca z mapą, tekstem, ilustracjami) poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów źródłowych i dołączone do nich polecenia.
  • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej dzięki chronologicznemu przedstawieniu materiału.
  • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Tajemnice sprzed wieków, Ciekawostki i Warto wiedzieć.
  • Pomaga zrozumieć omawiane treści poprzez zastosowanie ciekawych zdjęć, infografik oraz ilustracji.
  • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom i Tablicom chronologicznym.
  • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
  • Umożliwia przypomnienie i uzupełnienie wiadomości dotyczących wydarzeń z XVIII w. poprzez element Co było wcześniej.

Zobacz także