Wczoraj i dziś. Klasa 8

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 877/5/2021/z1
Autorzy: Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa edycja 2021–2023

Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii dla 8 klasy szkoły podstawowej prezentuje w porządku chronologicznym treści od wybuchu II wojny światowej do czasów współczesnych. Informacje łatwo zapamiętać dzięki przystępnie napisanemu tekstowi oraz nowoczesnej formie graficznej.

Ponadto:

  • Umożliwia ćwiczenie umiejętności historycznych (praca z mapą, tekstem, ilustracjami) poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów źródłowych i dołączone do nich polecenia.
  • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej dzięki chronologicznemu przedstawieniu materiału.
  • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Tajemnice minionego wieku, Ciekawostki i Warto wiedzieć.
  • Pomaga zrozumieć omawiane treści poprzez zastosowanie ciekawych zdjęć, infografik oraz ilustracji.
  • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom i Tablicom chronologicznym.
  • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
  • Umożliwia przypomnienie i uzupełnienie wiadomości dotyczących wydarzeń z dwudziestolecia międzywojennego poprzez element Co było wcześniej.