Wczoraj i dziś NEON. Klasa 4. Nowość! Edycja 2023–2025

Wczoraj i dziś NEON. Klasa 4. Nowość! Edycja 2023–2025

Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 877/1/2020/z1
Autorzy: Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława, Wojciechowski Grzegorz

Nowa edycja 2023–2025

Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii dla 4 klasy szkoły podstawowej przystępnie, z uwzględnieniem potrzeb młodszych uczniów wprowadza w zagadnienia przedmiotowe i prezentuje dzieje Polski przez pryzmat bohaterów naszej historii. Zapewnia komfort pracy nauczyciela i ucznia, zarówno w szkole, jak i w domu dzięki systemowi NEON. 

  • Pomaga kształcić, a następnie rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą  zdjęć, map i tekstów oraz dołączonego do nich materiału ćwiczeniowego.
  • Pobudza wyobraźnię i ułatwia przyswojenie treści omawianych na lekcjach dzięki atrakcyjnej szacie graficznej i ciekawym infografikom.
  • Zachęca do nauki historii poprzez zastosowanie prostego, zrozumiałego dla młodszych uczniów języka.
  • Ułatwia dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością poprzez nawiązania do czasów obecnych w module Współcześnie.
  • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
  • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą Tajemnic sprzed wieków i Ciekawostek.
  • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom. 
  • Pozwala na osiągnięcie synergii w nauczaniu dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbookiem podręcznika, zawierającego ponad 200 różnorodnych zasobów, które ułatwią zrozumienie i zapamiętywanie, uporządkują wiedzę, umożliwią naukę poprzez ćwiczenie.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Wczoraj i dziś – NEON.