Wczoraj i dziś NEON. Klasa 7. Nowość! Edycja 2023–2025

Wczoraj i dziś NEON. Klasa 7. Nowość! Edycja 2023–2025

Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 877/4/2020/z1
Autorzy: Roszak Stanisław, Łaszkiewicz Anna, Kłaczkow Jarosław

Nowa edycja 2023–2025

Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii dla 7 klasy szkoły podstawowej prezentuje w porządku chronologicznym treści od kongresu wiedeńskiego do wybuchu II wojny światowej. Informacje łatwo zrozumieć i zapamiętać dzięki przystępnie napisanemu tekstowi oraz zróżnicowanej, uwzględniajacej potrzeby współczesnego ucznia formie graficznej. Zapewnia komfort pracy nauczyciela i ucznia, zarówno w szkole, jak i w domu dzięki systemowi NEON. 

 • Umożliwia ćwiczenie umiejętności historycznych (praca z mapą, tekstem, ilustracjami) poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów źródłowych i dołączone do nich polecenia.
 • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej dzięki chronologicznemu przedstawieniu materiału.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Tajemnice sprzed wiekówCiekawostki Warto wiedzieć oraz ciekawe zdjęcia i grafiki.
 • Pomaga zrozumieć omawiane treści poprzez zastosowanie tabel, wypunktowań i schematów.
 • Ułatwia uporzadkowanie i powtórzenie wiadomości dzięki zebraniu najważniejszych wiadomości w podsumowaniu po każdym temacie oraz w formie mapy myśli po każdym rozdziale, a także Tablicom chronologicznym
 • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
 • Umożliwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki zamieszczonym wskazówkom do rozwiązywania zadań i zestawom różnorodnych zadań w bloku Wiesz - Umies - Zdasz.
 • Pozwala na osiągnięcie synergii w nauczaniu dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbookiem podręcznika, zawierającego ponad 200 różnorodnych zasobów, które ułatwią zrozumienie i zapamiętywanie, uporządkują wiedzę, umożliwią naukę poprzez ćwiczenie.

  Włącz wyższy standard nauczania. NEON

  Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Wczoraj i dziś – NEON.