Welttour Deutsch

Welttour Deutsch

Bank Pomysłów do języka niemieckiego dla liceów i techników. Poziom A2+.

Autorzy: Sylwia Mróz-Dwornikowska

Dodatkowa publikacja, skorelowana z podręcznikiem oferująca bogactwo materiałów uzupełniających do pracy z uczniami:

  • szybciej i wolniej pracującymi,
  • z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dysleksją,
  • różnych poziomach językowych.

Prawie 100 stron dodatkowych materiałów:

  • do treningu leksykalnego,
  • do treningu gramatycznego,
  • z ćwiczeniami dodatkowymi na komunikację,
  • z zadaniami o podwyższonym i obniżonym stopniu trudności,
  • z grami komunikacyjnymi,
  • z zadaniami interaktywnymi w aplikacji Learning Apps i Quizlet,
  • z zadaniami ćwiczącymi wypowiedzi pisemne i ustne.